Gala teamová fotka
Pro Line - BV 5591 S
Volleyball match
Footballtennis match
Beach Volleyball match

​Další body pro Galu v cirkulární ekonomice

12.09.2020

Ekologická recyklace starých sportovních míčů.

Nejen při výrobě míčů chráníme přírodu a omezujeme zatěžování životního a pracovního prostředí nebezpečnými látkami tím, že používáme vodou ředitelná lepidla a ekologické materiály. Při všech svých činnostech dodržujeme veškeré legislativní povinnosti v oblasti odpadového hospodářství a zastáváme preventivní přístup, především při snižování množství vznikajícího odpadu a jeho nebezpečných vlastností, které by mohly mít nepříznivý dopad na životní prostředí. Vzniklé odpady se snažíme maximálně využívat, jednotlivé materiály třídit a přispívat k jejich opětovnému využití a recyklaci.

Nyní nově zavádíme režim zpětného odběru míčů, který vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Staré, nepoužívané nebo poškozené sportovní míče budou recyklovány a použity pro další výrobu.

Chcete zredukovat objem skládkovaného odpadu? Chcete snížit svoji ekologickou stopu? Použité míče můžete vrátit u jednotlivých prodejců, nebo je zašlete poštou na adresu:
Gala a.s.
Západní 1/75
797 32 Prostějov

Staré míče nejsou odpad, zaslouží si recyklaci!

Recyklace

zpět...