Gala teamová fotka
Pro Line - BV 5591 S
Volleyball match
Footballtennis match
Beach Volleyball match

Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu

29.05.2019

V úterý 21. 5. 2019 nás navštívil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. PhDr. Petr Fiala. Byl přivítán předsedou představenstva společnosti Gala a.s. Mgr. Michalem Preiningerem a členem představenstva Ing. Otakarem Kuklou, kteří jej seznámil s historií i současnou situací naší firmy. Během prohlídky měl pan místopředseda možnost seznámit se s jednotlivými sekcemi závodu a poznat stěžejní produkty výrobního programu. Jeho návštěva se tak stala symbolickou součástí oslav sedmdesátého výročí existence společnosti Gala.

Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 1 Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 2 Návštěva místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 3

zpět...