Gala teamová fotka
Pro Line - BV 5591 S
Volleyball match
Footballtennis match
Beach Volleyball match

ISPO 2017

17.02.2017

Srdečný dík patří všem hostům, kteří nás navštívili na letošním 76. mezinárodním odborném veletrhu sportovních potřeb ISPO v Mnichově.

Každý veletrh snoubí možnost osobních setkání, navazování nových kontaktů i prohlubování stávajících vztahů s našimi obchodními partnery.

Díky Vašim návštěvám se ohlížíme za veletržním týdnem s velkým uspokojením a těšíme se na všechny nastávající projekty.

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše produkty a služby a věříme, že naše setkání přispěje k novým možnostem vzájemné spolupráce.

Váš GALA TEAM ☺

ISPO 2017

zpět...